thomaspresenterer.no

Negativ space
Negativ space
X-T30 & 55-200mm f/3.5-4.8 @55mm f/7.1, 250 iso, 1/500 sec.
Negativ space
Negativ space
X-T30 & 55-200mm f/3.5-4.8 @55mm f/8.0, 640 iso, 1/500 sec.
Clouds
Clouds
Fuji X100s @23mm f/5.6, 400 iso, 1/900 sec.
Lighthouse
Lighthouse
FUJIFILM X-T30 - XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS @55mm f/5.6, 160 iso, 1/750 sec.
Me
Me
Sony A7II & Helios 44mm f/2 400 iso, 1/40 sec.
Elephant
Elephant
Sony A7II & 50mm f/1.8 @50mm f/1.8, 400 iso, 1/8000 sec.
BMX
BMX
Sony A7II & 85mm f/1.8 @85mm f/1.8, 100 iso, 1/4000 sec.
Milo
Milo
Sony A7II & 85mm f/1.8 @85mm f/2.8, 400 iso, 1/800 sec.
Milo
Milo
Panasonic G7 & 25mm f/1.4 @25mm f/1.4, 200 iso, 1/60 sec.
Milo
Milo
Sony A7II & 85mm f/1.8 @85mm f/1.8, 400 iso, 1/1250 sec.
Roadblock
Roadblock
FUJIFILM X-T30 - XF35mmF2 R WR @35mm f/5.6, 160 iso, 1/500 sec.
Seagull
Seagull
FUJIFILM X-T30 - XF35mmF2 R WR @35mm f/8.0, 320 iso, 1/1250 sec.
Art
Art
FUJIFILM X-T30 - XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS @41mm f/4.5, 160 iso, 1/1100 sec.
Street
Street
FUJIFILM X-T30 - XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS @38mm f/13.0, 1600 iso, 1/60 sec.
Egg
Egg
Sony A7II & Samyang 35mm f/2.8 @35mm f/4.0, 80 iso, 1/500 sec.
Bike
Bike
FUJIFILM X-T30 - XF23mmF2 R WR @23mm f/2.0, 320 iso, 1/2200 sec.
1 av 3 sider.